Mauzoleum i cmentarz

Widok kaplicy rodowej z czasów zarządzania majątkiem przez Carola Meinharda

W 1858 r. na cyplu zamykającym przesmyk wiodący do Jeziora Sztynorckiego, pod czujnym okiem Anny, została wybudowana neogotycka kaplica, mająca pełnić funkcje mauzoleum rodu Lehndorffów. [patrz: mapka - w lewym dolnym rogu]

Wykonanie projektu zlecono już kilkadziesiąt lat wcześniej Schinklowi, który w 1830 r. stworzył wizję dwukondygnacyjnej świątyni na planie ośmiobocznej rotundy z gwiaździstym sklepieniem. W jej podziemiu miała znajdować się krypta grobowa dla członków rodu, zaś górna kondygnacja miała pełnić funkcję kaplicy.

Projekt ten został w pełni zrealizowany przez budowniczego Staudenera dopiero 28 lat później. Do kaplicy wiedzie (istniejąca do dziś) piękna aleja dębowa. Po poświęceniu kaplica wykorzystywana była nie tylko przez mieszkańców pałacu, ale także i wsi. Wokół kaplicy powstał cmentarz, którego zapomniane resztki można oglądać do dziś.

Widok kaplicy rodowej z czasów zarządzania majątkiem przez Carola Meinharda (pocztówka z 1914 r.)Kaplica-mauzoleum rodu Lehndorff wraz z otaczającym cmentarzem (Sztynort 2006 r.)

Budynek mauzoleum ma obecnie zdewastowane wnętrze. Wejście do kaplicy zostało zamurowane, aby powstrzymać wandali przed dalszą dewastacją. Krypta grobowa jest otwarta, lecz znajdują się w niej jedynie pojedyncze żelazne krzyże (stan z 2006 roku).


Wnętrze krypty grobowej - stan obecny.Mauzoleum Lehndorffów (widok z 2006 r. z zamurowanym wejściem).


Widok z 2001 roku - widoczne nie zamurowane jeszcze drzwi wejściowe do kaplicy.Krzyż z cmentarza oparty o ścianę mauzoleum Lehndorffów (widok z 2006 r.)


Opuszczony cmentarz przy mauzoleum Lehndorffów (2006 r.)Opuszczony cmentarz przy kaplicy Lehndorffów (2006 r.)


Opuszczony cmentarz przy mauzoleum Lehndorffów (2006 r.)


Opuszczony cmentarz przy mauzoleum Lehndorffów (2006 r.)


Opuszczony cmentarz przy kaplicy Lehndorffów (2006 r.)